OVER DENNIS A-TJAK

 VERZOENEN MET BLOEMEN

BLOEMEN VAN DE GOUDEN EEUW

Dit project laat de Nederlandse bloemen van de 17e eeuw zien. In historische tuinen heb ik mijn bloemen gefotografeerd en meegenomen naar mijn studio. Het verwondert me nog steeds: rozen van de 14e eeuw nu nog te zien bloeien of tulpen van de 17e eeuw

nu nog te fotograferen en deze door te geven aan volgende generaties. De tentoonstelling zal starten in het Erasmushuis in Jakarta en in de Ecodome van de botanische tuin Kebun Raia in Bogor.

De 17e eeuwse bloemen van Indonesië zijn vanaf 20 oktober 2018 zichtbaar in het Westfries Museum.

TROOST | SCHOONHEID EN VERBINDING

INDISCHE PRACHT

“Alleen al vanwege de artistieke kwaliteit van zijn bloemportretten is het werk van Dennis A-Tjak een expositie waard. Maar in zijn nieuwste project Bloemen van de VOC voegt de fotograaf nog een extra dimensie aan toe. Hij fotografeert bloemen en planten die wij

als een vanzelfsprekend deel van onze hedendaagse bloemencultuur ervaren, maar die hun oorsprong hebben in de landen waar de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) in de zeventiende en achttiende eeuw actief was. Te beginnen met bloemen en planten uit de Indische archipel.

Door deze keuze krijgen de bloemportretten van Dennis A-Tjak naast een artistieke en esthetische aantrekkingskracht, ook een historische zeggingskracht. Ze leggen een onbekend maar boeiend verhaal bloot. Een verhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de Nederlandse handelsexpansie in de zeventiende en achttiende eeuw, waarin de Verenigde Oostindische Compagnie en individuele compagniedienaren omuiteenlopende redenen interesse krijgen in de flora

van Indië en de exotische planten en bloemen ook in Nederland introduceren.

Voor het Westfries Museum is deze sterke link tussen het heden en het verleden, de verrassende invalshoek op de historische band tussen Nederland en Indonesië de reden om het werk van Dennis A-Tjak van 20 oktober 2018 t/m 20 januari 2019 te exposeren.”

Ad Geerdink directeur van het Westfries Museum.